Cornema AB är ett konsultföretag som sedan starten 1988 ägs och drivs av Gunnar Cornelius.

Gunnar har varit verksam inom IT-branschen sedan slutet av 1960-talet. Först som programmerare och därefter som system- och verksamhetsutvecklare.

Från 1982 har Gunnar arbetat som affärs- och verksamhets-utvecklare på konsultbasis och från 1988 som egen företagare.
 
Under åren har Gunnar samlat på sig mycket erfarenhet och kunskap från olika typer av förändrings- och utvecklingsarbete.

Sedan 2002-2015 arbetade Gunnar med
kvalificerad yrkes-utbildning på yrkeshögskolenivå med bl a
  • Kvalitetssäkring av utbildningarnas genomförande
  • Ansvarig för metodik och pedagogiken ProblemBaserat Lärnade (PBL)
  • Näringslivs- och myndighetskontakter vid utveckling av nya utbildningar
  • Handledare för projektledning, affärs- och verksamhetskompetens, kvalitets- och miljöstyrning samt produktionsteknik/ekonomi i utbildningarna.
  • VD för Blue Peak AB
Sedan 2016 har Gunnar varit pensionär men utför enstaka uppdrag för Blue Peak AB där Gunnar är delägare.